Održano predavanje u Domu kulture Grada Rovinja na temu "Roditelji, sportaš i trener - Različiti aspekti ponašanja"

Napisao: - Datum objave: Utorak, 04 Lipanj 2019 08:23

Dana 31.05.2019. s početkom u 19,00 sati, a u organizaciji Udruge kineziologa i Sportske zajednice Grada Rovinja, održana su dva predavanja . Jedan od  redavača bila je magistra psihologije Luana Knežević sa temom “RODITELJI,SPORTAŠ I TRENER-RAZLIČITI ASPEKTI PONAŠANJA, dok je drugo predavanje bilo rezervirano za Policijsku upravu Istarsku, Policijsku postaju Rovinj- Rovigno, a predavanje je održala Policijska službenica za prevenciju Sanja Delač Fabris na temu „ULOGA ZAKONA U KODEKSU PONAŠANJA NA ŠPORTSKIM TERENIMA (ZAKON O SPRIJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA I ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU)“.

Predavanju su prisustvovali treneri, vodstva klubova, članovi klubova i roditeljima je prezentirana svrha zakona o Sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i njegova uloga u izradi kodeksa ponašanja svakog pojedinog kluba. Zakon koji je uveden u Hrvatsko zakonodavstvo 2003.godine kao rezultat borbe sa neredima na nogometnim utakmicama izrađen je sa svrhom da osigura sigurnost svih gledatelja, natjecatelja i drugih sudionika na športskim natjecanjima. S ciljem prevencije nasilja i nedoličnog ponašanja prisutni su upoznati sa vrstama nasilja i nedoličnogponašanja koje izaziva nerede i nasilje prije, za vrijeme i nakon natjecanja, te  postupanjem policije u takvim situacijama kao i primjenjivim kaznenim odredbama prema kršiteljima odredbi zakona. Također su upoznati i sa ostalim odredbama zakona, a sve s ciljem povećanja sigurnosti svih dionika sporta i sportskim manifestacija.

Prisutnima je ukazano na važnost Zakon o javnom okupljanju koji je neizostavan u organizaciji sportskih natjecanja, educirani su o uvjetima prijavljivanja javnog okupljanja, važnostima pravovremene prijave i suradnje organizatora javnog okupljanja i policije u izmjeni informacija posebno kod događaja visokog rizika kako bi se stvorili uvjeti da športsko natjecanje protekne u sigurnoj i ugodnoj atmosferi.

Pročitano 821 puta