Članovi Skupštine

 • Armando Čekić – predsjednik
 • Roberto Krevatin – potpredsjednik
 • Srećko Ponka
 • Ingrid Sau
 • Fuad Kabbaj
 • Maurizio Božić
 • Igor Božić
 • Armando Vičić
 • Zoran Relić
 • Tiziana Perhat
 • Alen Bilić
 • Igor Furlanić
 • Dino Sošić
 • Denis Šturman
 • Aleksandar Rajić
 • Davorin Poropat
 • Daniela Benussi
 • Klaudio Poropat
 • Aldo Krelja
 • Vladimir Milanović

Članovi Izvršnog odbora

 • Armando Čekić
 • Roberto Krevatin
 • Armando Vičić
 • Maurizio Božić
 • Klaudio Poropat
 • Ingrid Sau
 • Vladimir Milanović

Predsjednik

Armando Čekić
Trg M.Tita 3/III
Tel : 052/ 811-208
Fax : 052/ 840-466

Tajnik

Gianni Rocco
Trg M.Tita 3/III
Tel : 052/ 811-208
Fax: 052/ 840-466